×

Shortsthai uses cookies to offer you a smoother and more personalised experience. By continuing we assume that you are consenting to all cookies on our website.

TERMS AND CONDITIONS

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 

ยินดีต้อนรับสู่ Shortsthai!

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ดังต่อไปนี้ แสดงข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งานเว็บไซต์ www.shortsthai.com ของบริษัท Tinesda Company Ltd.

ในการเข้าชมเว็บไซต์นี้ บริษัทฯ ถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ โปรดระงับใช้ www.shortsthai.com ต่อไปหากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่ระบุไว้ในหน้านี้

 

คำที่ใช้ต่อไปนี้ ใช้กับข้อกำหนดและเงื่อนไข คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคล ประกาศความรับผิดชอบ และข้อตกลงทั้งหมด คำว่า “ลูกค้า”  “คุณ” และ “ของคุณ” หมายถึงบุคคลที่เข้าสู่เว็บไซต์นี้ และยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัท  “บริษัท” “ตัวเราเอง” “เรา” “ของเรา” และ “พวกเรา” หมายถึง บริษัท Tinesda Company Ltd. “บุคคล”

หรือ “เรา” หมายถึงทั้งลูกค้าและบริษัทเอง ข้อกำหนดทั้งหมดอ้างถึงข้อเสนอการยอมรับและการพิจารณาการชำระเงินที่จำเป็นเพื่อดำเนินการกระบวนการช่วยเหลือลูกค้าของเรา ในลักษณะที่เหมาะสมที่สุด เพื่อวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า ในส่วนที่เกี่ยวกับการให้บริการตามที่ระบุไว้ของบริษัท และอยู่ภายใต้กฎหมายที่มีอยู่ในประเทศไทย การใช้คำต่างๆข้างต้นหรือคำอื่น ๆ ใด ไม่ว่าจะเป็นเอกพจน์และหรือพหูพจน์ การใช้ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่และหรือเขา เธอหรือพวกเขาจะถูกนำมาใช้แทนกันและดังนั้นจึงอ้างถึงสิ่งเดียวกัน

คุกกี้

เราใช้คุกกี้ ในการเข้าถึง Shortsthai แสดงว่าคุณตกลงที่จะใช้คุกกี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Tinesda Company Ltd.

เว็บไซต์เชิงโต้ตอบส่วนใหญ่ใช้คุกกี้เพื่อให้เราสามารถเรียกดูรายละเอียดของผู้ใช้สำหรับการเยี่ยมชมแต่ละครั้ง เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันการทำงานในบางพื้นที่เพื่อให้ผู้ที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราง่ายขึ้น พันธมิตรในเครือ / โฆษณาของเราบางรายอาจใช้คุกกี้

การอนุญาต

เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น บริษัท Tinesda Company Ltd  และหรือผู้ให้อนุญาตเป็นเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับเนื้อหาทั้งหมดใน www.shortsthai.com สงวนลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด คุณสามารถเข้าชม www.shortsthai.com สำหรับการใช้งานส่วนตัวของคุณภายใต้ข้อ จำกัด ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

คุณต้องไม่:

 • เผยแพร่เนื้อหาจาก Shortsthai
 • ขายให้เช่าหรือใบอนุญาตย่อยจาก Shortsthai
 • ผลิตซ้ำทำซ้ำหรือคัดลอกเนื้อหาจาก Shortsthai
 • แจกจ่ายเนื้อหาจาก Shortsthai

 

ข้อตกลงนี้จะเริ่มใช้ตั้งแต่วันนี้

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเราสร้างขึ้นด้วยความช่วยเหลือของเครื่องมือสร้างข้อกำหนดและเงื่อนไขและตัวสร้างนโยบายความเป็นส่วนตัว

บางส่วนของเว็บไซต์นี้เปิดโอกาสให้ผู้ใช้โพสต์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลในบางพื้นที่ของเว็บไซต์  Tinesda company Ltd. ไม่กรอง ไม่แก้ไข ไม่เผยแพร่  หรือไม่ทบทวนความคิดเห็นก่อนที่จะปรากฎบนเว็บไซต์ ความคิดเห็นไม่ได้สะท้อนมุมมองและความคิดเห็นของ บริษัท Tinesda company Ltd. ตัวแทนและ หรือบริษัทในเครือ ข้อความดังกล่าวสะท้อนความคิดเห็นของบุคคลที่โพสต์เองตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต บริษัท Tinesda company Ltd. จะไม่รับผิดชอบต่อความคิดเห็นหรือความรับผิดความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และหรือได้รับความเดือดร้อนอันเป็นผลมาจากการใช้งานและหรือการโพสต์ของและหรือการแสดงความคิดเห็นในเว็บไซต์นี้

บริษัท Tinesda company Ltd. ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบความคิดเห็นทั้งหมดและลบความคิดเห็นใด ๆ ที่อาจพิจารณาว่าไม่เหมาะสมเป็นที่น่ารังเกียจหรือก่อให้เกิดการฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

 

คุณรับประกันและรับรองว่า:

 • คุณมีสิทธิ์โพสต์ความคิดเห็นบนเว็บไซต์ของเรา และมีสิทธิ์ใช้งานและความยินยอมที่จำเป็นทั้งหมด
 • ความคิดเห็นไม่ได้เหลื่อมล้ำสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ รวมถึงโดยไม่จำกัด ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร หรือเครื่องหมายการค้าของบุคคลที่สาม
 • ความคิดเห็นไม่มีเนื้อหาที่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง หมิ่นประมาท ก้าวร้าว ไม่เหมาะสม หรือผิดกฎหมาย ซึ่งเป็นการก้าวก่ายความเป็นส่วนตัว
 • ความคิดเห็นจะไม่ถูกใช้เพื่อชักชวน หรือส่งเสริมธุรกิจ หรือประเพณี หรือกิจกรรมเชิงพาณิชย์ หรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย

คุณให้สิทธิ์แก่ บริษัท Tinesda company Ltd ในการใช้ ทำซ้ำ แก้ไข และอนุญาตให้ผู้อื่นใช้ ทำซ้ำ และแก้ไขความคิดเห็นของคุณ ในรูปแบบหรือสื่อใด ๆ

ไฮเปอร์ลิงก์ไปยังเนื้อหาของเรา

หน่วยงานต่อไปนี้อาจจะเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของเรา โดยไม่ได้รับการอนุมัติล่วงหน้า

 • เจ้าหน้าที่รัฐบาล
 • เครื่องมือค้นหาต่างๆ
 • สำนักข่าวต่างๆ
 • ผู้จัดจำหน่ายไดเรกทอรีออนไลน์ อาจเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของเรา ในลักษณะเดียวกันกับที่พวกเขาเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของธุรกิจจดทะเบียนอื่น ๆ และ
 • ระบบต่างๆ ที่ได้รับการรับรองทางธุรกิจ ยกเว้นการเรี่ยไรโดยองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร ห้างสรรพสินค้าที่ไม่หวังผลกำไร และกลุ่มการระดมทุนเพื่อการกุศลซึ่งอาจไม่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของเรา

หน่วยงานเหล่านี้อาจเชื่อมโยงไปยังหน้าแรกของเราเพื่อเผยแพร่หรือแจ้งข้อมูลอื่น ๆ ของเว็บไซต์ตราบใดที่การเชื่อมโยง: ก) ไม่ได้หลอกลวง แต่อย่างใด; ข) ไม่ได้หมายความถึงการสปอนเซอร์ การรับรอง หรือการอนุมัติของบุคคลที่เชื่อมโยง และผลิตภัณฑ์และหรือบริการ และ ค) เหมาะสมกับบริบทของเว็บไซต์ของบุคคลที่เชื่อมโยง

เราอาจพิจารณาและอนุมัติคำขอลิงค์อื่น ๆ จากองค์กรประเภทต่อไปนี้:

 • แหล่งข้อมูลผู้บริโภค และหรือธุรกิจที่รู้จักเป็นการทั่วไป
 • เว็บไซต์ต่างๆ ที่จดทะเบียนด้วย com
 • สมาคมหรือกลุ่มอื่น ๆ ที่เป็นตัวแทนขององค์กรการกุศล
 • ผู้จัดจำหน่ายไดเรกทอรีออนไลน์
 • ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
 • บริษัทบัญชี กฎหมาย และที่ปรึกษา และ
 • สถาบันการศึกษาและสมาคมการค้า

เราจะอนุมัติคำขอลิงค์จากหน่วยงานเหล่านี้หากเราตัดสินใจว่า: ก) ลิงค์จะไม่ทำให้เราดูไม่เหมาะสม หรือต่อธุรกิจของเรา ข) หน่วยงานไม่มีบันทึกเชิงลบใด ๆ กับเรา ค) เราจะได้รับประโยชน์จากการมีไฮเปอร์ลิงก์ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมภาพรวมของ บริษัท Tinesda company Ltd และ ง) ลิงก์มาจากแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่โดยทั่วไป

หน่วยงานเหล่านี้อาจเชื่อมโยงมายังหน้าแรกของเว็บไซท์ ตราบใดที่ลิงค์ ก) ไม่หลอกลวงแต่อย่างใด ข) ไม่ได้หมายความถึงการให้การสนับสนุน การรับรอง หรือการอนุมัติของบุคคลที่เชื่อมโยงและผลิตภัณฑ์หรือบริการ และ ค) เหมาะสมกับบริบทของเว็บไซต์ของบุคคลที่เชื่อมโยง

หากคุณเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่สอง ข้างต้น และสนใจที่จะเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของเรา คุณต้องแจ้งให้เราทราบโดยส่งอีเมลมาที่ บริษัท Tinesda company Ltd. โดยระบุชื่อของคุณ ชื่อองค์กร ข้อมูลการติดต่อ รวมถึง URL ของเว็บไซต์ของคุณ รวมทั้ง URL ใด ๆ ที่คุณต้องการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของเราและ URL ในเว็บไซต์ของเราที่คุณต้องการ โดยจะใช้เวลา 2-3 สัปดาห์ในการตอบกลับ

หน่วยงานที่ได้รับการอนุมัติ อาจเชื่อมโยงสิ่งเหล่านี้มายังเว็บไซต์ของเรา:

 • โดยการใช้ชื่อบริษัทของเรา หรือ
 • โดยการใช้ตัวระบุตำแหน่งข้อมูลที่เหมือนกัน ซึ่งเชื่อมโยงกับ หรือ
 • โดยการใช้คำอธิบายอื่น ๆ ของเว็บไซต์ของเรา ที่มีการเชื่อมโยงไปยังที่ที่เหมาะสม ภายในบริบทและรูปแบบของเนื้อหาบนเว็บไซต์ของบุคคลที่เชื่อมโยง

ห้ามใช้โลโก้ของ บริษัท Tinesda company Ltd. หรือชิ้นงานอื่น ๆ เพื่อเชื่อมโยงกับข้อตกลงการอนุญาตในการใช้เครื่องหมายการค้า

I Frames

หากไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร คุณไม่สามารถสร้างเฟรมรอบ ๆ หน้าเว็บของเรา เพื่อเปลี่ยนแปลงลักษณะการนำเสนอด้วยภาพ หรือลักษณะที่ปรากฏของเว็บไซต์ของเรา

 

ความรับผิดต่อเนื้อหา

เราจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใด ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของคุณ คุณตกลงที่จะปกป้องและคุ้มครองเราจากการเรียกร้องทั้งหมดที่เกิดขึ้นในเว็บไซต์ของคุณ ไม่ควรมีลิงค์ใดๆ ปรากฏบนเว็บไซต์ที่อาจถูกตีความว่าเป็นการหมิ่นประมาท ลามกอนาจาร หรือเป็นความผิดทางอาญา หรือเป็นการละเมิดฝ่าฝืน หรือสนับสนุนการละเมิด หรือการกระทำรุนแรงอื่น ๆ ของบุคคลที่สาม

 

ความเป็นส่วนตัวของคุณ

โปรดอ่านนโยบายรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

 

การสงวนสิทธิ์

เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอให้คุณลบลิงก์ทั้งหมดหรือลิงค์ใด ๆ ที่เฉพาะเจาะจงมายังเว็บไซต์ของเรา คุณอนุมัติให้ลบลิงก์ทั้งหมดมายังเว็บไซต์ของเราทันทีตามคำขอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้ทุกเวลา โดยการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของเราอย่างต่อเนื่อง คุณตกลงที่จะผูกพันและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการเชื่อมโยงเหล่านี้

 

การลบลิงค์ออกจากเว็บไซต์ของเรา

หากคุณพบลิงค์ใด ๆ ในเว็บไซต์ของเราที่ไม่เหมาะสมไม่ว่าด้วยเหตุผลใด คุณสามารถติดต่อและแจ้งให้เราทราบได้ตลอดเวลา เราจะพิจารณาคำขอให้ลบลิงก์ออก แต่เราสงวนสิทธิ์ต่อการรับผิดชอบในการตอบกลับต่อคุณโดยตรง เราไม่ยืนยันว่าข้อมูลในเว็บไซต์นี้ถูกต้อง เราไม่รับประกันความสมบูรณ์หรือความถูกต้อง เราไม่ยืนยันว่าเว็บไซต์จะยังคงใช้งานได้ หรือเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ได้รับการปรับปรุงให้ทันเหตุการณ์อยู่เสมอ

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ตามขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่บังคับใช้ เราไม่รวมการรับรอง การรับประกัน และเงื่อนไขทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของเรา ไม่มีข้อใดในข้อจำกัดความรับผิดชอบนี้ครอบคลุมถึง

 • จำกัดหรือยกเว้นความรับผิดของเราหรือของคุณ ต่อการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บ
 • จำกัดหรือแยกความรับผิดของเราหรือของคุณ สำหรับการฉ้อโกงหรือการหลอกลวง
 • จำกัดภาระหน้าที่ของเราหรือของคุณ โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ หรือ
 • ยกเว้นความรับผิดชอบใด ๆ ของเราหรือของคุณ ที่อาจไม่ได้รับการยกเว้นภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อจำกัดและข้อห้ามของความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในส่วนนี้และที่อื่น ๆ จะ ก) อยู่ภายใต้วรรคก่อนหน้า และ ข) ควบคุมความรับผิดชอบทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้ข้อจำกัดความรับผิดชอบรวมถึงความรับผิดชอบที่เกิดขึ้นในสัญญา การละเมิด และการฝ่าฝืนหน้าที่ตามกฎหมาย

ตราบใดที่เว็บไซต์ ข้อมูล และบริการบนเว็บไซต์นั้นให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายในลักษณะใดๆที่เกิดขึ้น

×

Someone recently bought a